Giỏ hàng

Hệ thống quản lý năng lượng là gì? 5 thông tin cần biết

Nội dung bài viết

  Hệ thống quản lý năng lượng là công cụ giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu suất và năng suất bằng cách cải thiện quy trình làm việc và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Trong bài viết dưới đây, Viện đào tạo Vinacontrol sẽ cung cấp các thông tin về hệ thống quản lý năng lượng.

   

  1. Hệ thống quản lý năng lượng là gì?

  Hệ thống Quản lý Năng lượng (EnMS - Energy Management System) là một hệ thống tổ chức và quy trình được thiết kế để quản lý và cải thiện hiệu suất năng lượng trong một tổ chức. Mục tiêu chính của EnMS là giảm tiêu thụ năng lượng, tối ưu hóa sự sử dụng năng lượng, và cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể.

  EnMS thường sử dụng một kết hợp các yếu tố như chính sách, quy trình, và công nghệ để đảm bảo rằng tổ chức đang sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất. Nó bao gồm việc xác định, theo dõi và kiểm soát các hoạt động liên quan đến năng lượng để giảm lãng phí, giảm chi phí, và giảm phát thải khí nhà kính.

  Hệ thống này thường được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 50001, một tiêu chuẩn quản lý năng lượng quốc tế thiết lập bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO). EnMS không chỉ là một công cụ quản lý năng lượng, mà còn là một phần quan trọng của chiến lược bền vững và trách nhiệm xã hội của một tổ chức.

  Hệ thống Quản lý Năng lượng (EnMS - Energy Management System)

  Hệ thống Quản lý Năng lượng (EnMS - Energy Management System) 

  ✍  Xem thêm: Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) là gì?

  2. Các quá trình của hệ thống quản lý năng lượng

  • Quá trình thiết lập chính sách: phản ảnh các cam kết của lãnh đạo một tổ chức nhằm đạt được những cải tiến về hiệu suất năng lượng, cam kết tuân thủ những yêu cầu luật pháp và các yêu cầu có liên quan khác.
  • Quá trình hoạch định năng lượng: là Quá trình lập kế hoạch quản lý năng lượng bao gồm xác định những tiêu chí, tiêu chí năng lượng, kế hoạch hành động,…
  • Quá trình thực hiện và điều hành: là Quá trình triển khai thực hiện các hoạt động quản lý và quản lý dựa trên những kết quả đầu ra của hoạt động hoạch định năng lượng.
  • Quá trình kiểm tra: là quá trình tiến hành đánh giá kết quả và mức độ thực hiện các hoạt động quản lý năng lượng, việc triển khai được thực hiện thông qua nhiều hoạt động khác nhau.
  • Quá trình xem xét: Lãnh đạo cao nhất thể hiện vai trò của mình thông qua việc xem xét định kỳ hệ thống quản lý năng lượng nhằm đảm bảo hệ thống này luôn phù hợp và được duy trì có hiệu lực.

  Các quá trình của hệ thống quản lý năng lượng

  Các quá trình của hệ thống quản lý năng lượng 

  ✍  Xem thêm: Checklist đánh giá nội bộ chi tiết theo ISO 9001| Vinacontrol

  3. Hệ thống quản lý năng lượng mang lại lợi ích gì?

  Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, bao gồm:

  • Tiết kiệm Chi phí: EnMS giúp tổ chức xác định và giảm lãng phí năng lượng, từ đó giảm chi phí liên quan đến tiêu thụ năng lượng. Những cải tiến trong hiệu suất năng lượng có thể dẫn đến sự hiệu quả chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh.
  • Cải Thiện Hiệu Suất Năng Lượng: EnMS giúp tổ chức theo dõi và cải thiện hiệu suất năng lượng của mình thông qua các biện pháp hiệu quả năng lượng và cải thiện quy trình sản xuất.
  • Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính: Bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa quy trình, EnMS đóng góp vào việc giảm lượng phát thải khí nhà kính, giúp bảo vệ môi trường.
  • Tuân Thủ Pháp Luật và Tiêu Chuẩn: Các hệ thống quản lý năng lượng thường liên quan đến các tiêu chuẩn và yêu cầu pháp luật về năng lượng. Việc tuân thủ này không chỉ giúp tổ chức tránh phạt, mà còn tăng uy tín và niềm tin từ cộng đồng và khách hàng.
  • Tăng Ý Thức Về Năng Lượng: EnMS thường bao gồm giáo dục và đào tạo nhân viên về quản lý năng lượng và ý thức về tiết kiệm năng lượng, từ đó tạo ra một văn hóa tổ chức tích cực đối với năng lượng.
  • Đảm Bảo An Ninh Năng Lượng: Việc quản lý năng lượng đảm bảo rằng tổ chức có nguồn cung cấp năng lượng ổn định và an ninh, giảm thiểu rủi ro từ biến động giá năng lượng và nguồn cung cấp không ổn định.
  • Tăng Cường Bền Vững: EnMS thúc đẩy bền vững thông qua việc giảm tác động tiêu cực lên môi trường, xã hội và kinh tế.

   

  Lợi ích của hệ thống quản lý năng lượng

  Lợi ích của hệ thống quản lý năng lượng 

  4. Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý năng lượng

  Tiêu chuẩn – Quốc gia áp dụng

  Nội dung

  Tiêu chuẩn ANSI/MSE 2000:2008 tại Mỹ

  Được sử dụng như một tiêu chuẩn tự nguyện cho hệ thống quản lý năng lượng. Nó bao gồm việc mua, lưu trữ, sử dụng và thải bỏ các nguồn năng lượng sơ cấp và thứ cấp. Mục đích của MSE 2000 là kiểm soát và giảm chi phí năng lượng của tổ chức và tác động môi trường liên quan đến năng lượng. Tài liệu này dành cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng năng lượng hoặc nước

  Tiêu chuẩn  DS2403:2001 tại Đan Mạch

  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng để cho phép tổ chức quan tâm đến việc tiêu thụ năng lượng hiện tại và tương lai và có thể duy trì phương pháp này. Nó áp dụng cho những khía cạnh năng lượng mà tổ chức có thể kiểm soát và những khía cạnh mà tổ chức có thể dự kiến ​​sẽ có ảnh hưởng. Nó nêu các yêu cầu đối với những cải tiến liên tục dưới hình thức sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng. Bản thân nó không nêu các tiêu chí hiệu suất năng lượng cụ thể. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn a) thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng; b) tự đảm bảo sự phù hợp với chính sách năng lượng đã nêu của mình; c) chứng minh sự phù hợp đó với những người khác; d) tìm kiếm chứng nhận / đăng ký hệ thống quản lý năng lượng của mình bởi một tổ chức bên ngoài; e) tự xác định và tự công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này. Tất cả các yêu cầu trong tiêu chuẩn này nhằm mục đích đưa vào bất kỳ hệ thống quản lý nào.

  Tiêu chuẩn GB / T 23331-2009 tại Trung Quốc

  Tiêu chuẩn GB / T 23331-2009 tuân theo các nguyên tắc quản lý hệ thống và dựa trên phương pháp “PDCA”. Nó đưa ra các yêu cầu đối với việc quản lý năng lượng của tổ chức: thiết lập một quản lý năng lượng đầy đủ, hiệu quả và được lập thành văn bản Hệ thống trong tổ chức, Về sử dụng năng lượng hoặc tiêu thụ năng lượng trong các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, làm rõ mục tiêu, trách nhiệm, thủ tục và yêu cầu về tài nguyên, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng và tăng cường năng lượng dựa trên các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, sử dụng năng lượng- công nghệ và phương pháp tiết kiệm, và thực hành quản lý tốt nhất Sử dụng hiệu quả, thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý năng lượng, quản lý năng lượng một cách có hệ thống, giảm chi phí sản xuất và phát thải khí nhà kính, đồng thời đạt được mục tiêu chiến lược về tiết kiệm năng lượng.

  Tiêu chuẩn EN 16001:2009 tại Châu Âu

  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng . Hệ thống như vậy có tính đến các nghĩa vụ pháp lý mà tổ chức phải tuân thủ và các yêu cầu khác mà tổ chức có thể đăng ký. Nó cho phép tổ chức thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống để cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng của mình. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về cải tiến liên tục dưới hình thức sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và bền vững hơn , không phân biệt loại năng lượng. Bản thân tiêu chuẩn này không nêu các
  tiêu chí hiệu suất cụ thể liên quan đến năng lượng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn đảm bảo rằng nó phù hợp với năng lượng đã nêu. 

   

  Tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001

  ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng. Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống.

   

  Quản lý năng lượng hiệu quả với EnMS

  Quản lý năng lượng hiệu quả với EnMS

  ✍  Xem thêm: Đào tạo nhận thức ISO 50001:2018 – Quản lý năng lượng thông minh

  5. Các bước quản lý năng lượng hiệu quả

  Bước 1: Thu thập dữ liệu

  • Thu thập dữ liệu năng lượng từ các nguồn như hóa đơn, đồng hồ thủ công hoặc tự động từ đồng hồ thông minh.
  • Nhận biết giới hạn của việc sử dụng hóa đơn hàng tháng và đồng hồ thủ công.
  • Máy đo thông minh là lựa chọn lý tưởng để ghi, lưu trữ và truyền dữ liệu.

  Bước 2: Xác định cơ hội

  • Phân tích dữ liệu để tìm thấy thông tin thú vị và cơ hội tiết kiệm.
  • Sử dụng đồ thị và phân tích để hiểu rõ xu hướng và đặc điểm của dữ liệu.
  • Có thể sử dụng giải pháp quản lý năng lượng để chia dữ liệu thành các chỉ số mạnh mẽ và đánh giá hiệu suất.

  Bước 3: Hành động

  • Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã xác định.
  • Hỗ trợ hành động bằng cách cung cấp bằng chứng rõ ràng về cơ hội tiết kiệm.
  • Tạo động lực và hỗ trợ nội bộ cho các biện pháp cần thiết.

  Bước 4: Theo dõi tiến độ & cải tiến đang diễn ra

  • Theo dõi quá trình tiết kiệm năng lượng và thực hiện lịch trình cải tiến liên tục.
  • Xác minh và báo cáo về các khoản tiết kiệm đạt được.
  • Phản ứng nhanh chóng với các vấn đề mới và đảm bảo sự theo dõi định kỳ.

  ✍  Xem thêm: Đào tạo an toàn lao động 6 nhóm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng và các bước để có thể quản lý năng lượng hiệu quả. Qua đó, bằng cách hiểu rõ nhu cầu và áp dụng một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả, tổ chức có thể tiết kiệm năng lượng cũng như xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm và bền vững.

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083