Giỏ hàng

Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 | An toàn – Chính xác

Nội dung bài viết

  Phương tiện đo nhóm 2 là những trang thiết bị không thể thiếu trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thông tư 07/2019/TT-BKHCN đã quy định hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2 nhằm đảm bảo việc sử dụng các phương tiện đo là an toàn, chính xác và hiệu quả. Theo đó, cá nhân tổ chức sử dụng phương tiện đo nhóm 2 cần chú ý thực hiện kiểm định theo quy định pháp luật.

   

  1. Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là gì?

  1.1 Phương tiện đo nhóm 2 là gì?

  Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

  1.2 Kiểm định phương tiện đo nhóm 2

  Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

  1.3 Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo

  Điều 25 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo như sau:

  • Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
  • Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
  • Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.
  • Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.
  • Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Kiểm định phương tiện đo nhóm 2

  Kiểm định phương tiện đo nhóm 2

  ✍ Xem thêm: Khi nào cần kiểm định và quy trình kiểm định thang máy?

  2. Danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định

  Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN (sửa đổi tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN), Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:

  Thứ nhất, các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

  TT

  Tên phương tiện đo

  Biện pháp kiểm soát về đo lường

  Chu kỳ kiểm định

  Phê duyệt mẫu

  Kiểm định

  Ban đầu

  Định kỳ

  Sau sửa chữa

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  Phương tiện đo độ dài:

   

   

   

   

   

  - Thước cuộn

  -

  x

  -

  -

  -

  - Phương tiện đo khoảng cách quang điện

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Phương tiện đo độ sâu đáy nước

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  2

  Taximet

  x

  x

  x

  x

  18 tháng

  3

  Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

  x

  x

  x

  x

  24 tháng

  4

  Phương tiện đo thủy chuẩn

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  5

  Toàn đạc điện tử

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  6

  Cân phân tích

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  7

  Cân kỹ thuật

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  8

  Cân thông dụng:

   

   

   

   

   

  - Cân đồng hồ lò xo

  x

  x

  x

  x

  24 tháng

  - Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  9

  Cân treo móc cẩu

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  10

  Cân ô tô

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  11

  Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới

  x

  x

  x

  x

  24 tháng

  12

  Cân tàu hỏa tĩnh

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  13

  Cân tàu hỏa động

  x

  x

  x

  x

  24 tháng

  14

  Cân băng tải

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  15

  Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  16

  Quả cân:

   

   

   

   

   

  - Quả cân cấp chính xác E2

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  - Quả cân cấp chính xác đến F1

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  17

  Phương tiện thử độ bền kéo nén

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  18

  Phương tiện đo mô men lực

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  19

  Cột đo xăng dầu

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  20

  Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  21

  Đồng hồ đo nước:

   

   

   

   

   

  - Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí

  x

  x

  x

  x

  60 tháng

  - Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử

  x

  x

  x

  x

  36 tháng

  22

  Đồng hồ đo xăng dầu

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  23

  Đồng hồ đo khí:

   

   

   

   

   

  - Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Đồng hồ đo khí công nghiệp

  x

  x

  x

  x

  36 tháng

  - Đồng hồ đo khí dân dụng:

   

   

   

   

   

  + Qmax < 16 m3/h

  x

  x

  x

  x

  60 tháng

  + Qmax ≥ 16 m3/h

  x

  x

  x

  x

  36 tháng

  24

  Phương tiện đo dung tích thông dụng

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  25

  Pipet

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  26

  Bể đong cố định

  -

  x

  x

  x

  60 tháng

  27

  Xitéc:

   

   

   

   

   

  - Xi téc ô tô

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Xi téc đường sắt

  -

  x

  x

  x

  60 tháng

  28

  Phương tiện đo mức xăng dầu tự động

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  29

  Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  30

  Phương tiện đo vận tốc gió

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  31

  Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  32

  Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  33

  Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại

  -

  x

  x

  -

  24 tháng

  34

  Nhiệt kế y học:

   

   

   

   

   

  - Nhiệt kế y học thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại

  -

  x

  -

  -

  -

  - Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

  -

  x

  x

  -

  06 tháng

  - Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  35

  Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  36

  Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  37

  Tỷ trọng kế

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  38

  Phương tiện đo hàm lượng bụi:

   

   

   

   

   

  - Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  39

  Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

  x

  x

  x

  x

  12 tháng

  40

  Phương tiện đo nồng độ các khí:

   

   

   

   

   

  - Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  41

  Phương tiện đo các thông số của nước:

   

   

   

   

   

  - Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  42

  Phương tiện đo độ ẩm muối

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  43

  Công tơ điện:

   

   

   

   

   

  - Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng

  x

  x

  x

  x

  60 tháng

  - Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

  x

  x

  x

  x

  72 tháng

  - Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

  x

  x

  x

  x

  48 tháng

  - Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

  x

  x

  x

  x

  36 tháng

  44

  Biến dòng đo lường

  x

  x

  x

  x

  60 tháng

  45

  Biến áp đo lường

  x

  x

  x

  x

  60 tháng

  46

  Phương tiện đo điện trở cách điện

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  47

  Phương tiện đo điện trở tiếp đất

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  48

  Phương tiện đo điện trở kíp mìn

  -

  x

  x

  x

  6 tháng

  49

  Phương tiện đo cường độ điện trường

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  50

  Phương tiện đo điện tim

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  51

  Phương tiện đo điện não

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  52

  Phương tiện đo độ ồn

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  53

  Phương tiện đo rung động

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  54

  Phương tiện đo độ rọi

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  55

  Phương tiện đo độ chói

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  56

  Phương tiện đo năng lượng tử ngoại

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  57

  Phương tiện đo quang phổ:

   

   

   

   

   

  - Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  58

  Phương tiện đo công suất laser

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  59

  Phương tiện đo tiêu cự kính mắt

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  60

  Phương tiện đo độ khúc xạ mắt

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  61

  Thấu kính đo thị lực

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  62

  Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol)

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  63

  Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix)

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  64

  Phương tiện đo lượng mưa

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  65

  Phương tiện đo mực nước

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  66

  Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn

  -

  x

  x

  x

  24 tháng

  67

  Phương tiện đo kinh vĩ

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  68

  Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

  -

  x

  x

  x

  12 tháng

  - Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;

  - Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;

  - Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.

  Danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định

  Danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định

  ✍ Xem thêm: Kiểm định hiệu chuẩn dụng cụ thiết bị đo | Chi phí thấp 

  3. Khi nào kiểm định phương tiện đo nhóm 2?

  Cá nhân tổ chức cần chú ý thực hiện kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại các thời điểm sau:

  • Kiểm định lần đầu: là việc kiểm định lần đầu tiên đối với phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.
  • Kiểm định định kỳ: Một số phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định định kỳ bằng hình thức kiểm định đối chứng. Việc kiểm định đối chứng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định khác thuộc Danh mục tổ chức kiểm định được chỉ định.
  • Kiểm định sau sửa chữa: là việc kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2 thuộc một trong các trường hợp cụ thể trên.

  ✍ Xem thêm: Kiểm định thiết bị y tế uy tín | Hỗ trợ toàn quốc

  4. Đơn vị kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại Việt Nam

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, giám định và là đơn vị đầu tiên được Nhà nước chỉ định kiểm định an toàn. Viện đào tạo Vinacontrol cam kết tiến hành kiểm định an toàn thiết bị uy tín, giá cả hợp lý và chất lượng. Trong quá trình hợp tác kiểm định với Vinacontrol, Quý đơn vị sẽ được đảm bảo các quyền lợi cơ bản sau:

  • Kiểm định thiết bị theo đúng trình tự, quy trình kỹ thuật, quy định Nhà nước;
  • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm với công việc;
  • Hệ thống phòng thử nghiệm với trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn;
  • Chi nhánh văn phòng toàn quốc với 4 văn phòng lớn tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;
  • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh gọn, mọi việc đã có chuyên gia hướng dẫn và xử lý;
  • Hỗ trợ quảng bá thương hiệu đối tác trên hệ thống Website của Vinacontrol CE.

  Mọi yêu cầu về dịch vụ kiểm định thiết bị đo nhóm 2, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline miễn cước 1800.6083 hoặc email Viendaotaovinacontrol@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083