Giỏ hàng

Quy trình chứng nhận ISO 9001 nhanh nhất| Viện đào tạo Vinacontrol

Nội dung bài viết

  Chứng nhận ISO 9001 là một chứng nhận quan trọng đối với mọi doanh nghiệp có nhu cầu quản lý, kiểm soát, cải tiến chất lượng của sản phẩm cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất của tổ chức. Để nhận chứng nhận một cách nhanh chóng nhất, sau đây là các thông tin về quy trình chứng nhận ISO 9001:2015 mà doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm bắt.

   

  1. Lợi ích cho doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001

  • Xây dựng thương hiệu bền vững nhờ đáp ứng được yêu cầu của ngành và nhà nước về quản lý chất lượng;
  • Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất;
  • Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí và cải tiến liên tục;
  • Giúp doanh nghiệp củng cố và nâng cao được hình ảnh, uy tín của mình đối với khách hàng và đối tác;  Tăng cơ hội quảng cáo, quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm với chứng nhận ISO 9001:2015

  Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm với chứng nhận ISO 9001:2015

   ✍ Xem thêm: ISO 9001:2015 là gì? Doanh nghiệp nào nên áp dụng

  2. Điều kiện để doanh nghiệp được cấp chứng nhận

  Dưới đây là 3 điều kiện cơ bản để tổ chức doanh nghiệp có thể đạt được Giấy chứng nhận ISO 900:2015

  2.1 Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Đầu tiên, Doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Doanh nghiệp có thể có 02 cách để xây dựng thành công hệ thống này. Bao gồm:

  • Tự xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015.
  • Thuê đơn vị tư vấn về việc xây dựng và áp dụng ISO. Viện đào tạo Vinacontrol là một đơn vị tư vấn độc lập - Sở hữu đội ngũ toàn quốc và cam kết về việc xây dựng thành công hệ thống ISO.

  Doanh nghiệp có thể tham khảo cách thức xây dựng triển khai ISO 9001 dưới đây để có thể xây dựng được hệ thống ISO cho doanh nghiệp mình.

  2.2 Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

  Doanh nghiệp phải thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Qua đó, Doanh nghiệp tự đánh giá xem hệ thống của mình có các điểm phù hợp hay không phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn, qua đó tìm ra các điểm chưa tốt của hệ thống và thực hiện các hành động khắc phục cải tiến.

  2.3 Gửi yêu cầu chứng nhận ISO tới Tổ chức chứng nhận

  Doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận sau khi đáp ứng 2 điều kiện trên. Việc đánh giá chứng nhận sẽ được thực hiện khi Doanh nghiệp gửi yêu cầu cho tổ chức chứng nhận. Quy trình đánh giá chứng nhận sẽ được thực hiện theo quy định của Tổ chức chứng nhận.

  Xem thêm:  Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là gì? Tìm hiểm cách thức xây dựng chất lượng

  3. Quy trình cấp chứng nhận ISO 9001 tiết kiệm thời gian

  Các bước thực hiện chứng nhận của Tổ chức chứng nhận tuân thủ theo quy định pháp luật và yêu cầu của thế giới. Quy trình chứng nhận bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn.Tổ chức chứng nhận và Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo Quy tắc và quy trình chứng nhận này. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận của Viện đào tạo Vinacontrol – Tổ chức chứng nhận đã được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định chứng nhận.

  Thực hiện chứng nhận ISO 9001 nhanh nhất với quy trình dưới đây

  Thực hiện chứng nhận ISO 9001 nhanh nhất với quy trình dưới đây

  Bước 1: Đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận

  Bước đầu tiêu của Quy trình chứng nhận là Đăng ký chứng nhận. Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận thông qua bản Đăng ký chứng nhận và hợp đồng.

  Phiếu Đăng ký chứng nhận bao gồm các thông tin liên quan tới doanh nghiệp gồm Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự…. Các thông tin này là rất quan trọng cho Tổ chức chứng nhận để tiến hành các bước tiếp theo.

  Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

  Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.

  Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận gồm: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá… Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

  Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

  Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản.

  • Đánh giá xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp.
  • Đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

  Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.

  Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

  Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.

  Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và hoàn thiện Giấy chứng nhận

  Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận.

  Đồng thời; Tổ chức chứng nhận sẽ gửi cho Doanh nghiệp 01 bản demo giấy chứng nhận. Bản demo giấy chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin giống như 01 chứng chỉ ISO chính thức. Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng nhận.

  Bước 5: Cấp giấy chứng nhận ISO 9001 và bàn giao hồ sơ.

  • Sau khi đã thẩm xét xong hồ sơ và xác nhận thông tin chứng chỉ với Doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 Giấy chứng nhận ISO (Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tối thiểu 12 tháng/lần)
  • Để duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001; Doanh nghiệp cần phải thực hiện đánh giá giám sát hàng năm và chứng nhận lại sau 03 năm.

  Viện đào tạo Vinacontrol là tổ chức chứng nhận ISO được Nhà nước cấp phép hoạt động

  Viện đào tạo Vinacontrol là tổ chức chứng nhận ISO được Nhà nước cấp phép hoạt động

   ✍ Xem thêm: Mô hình PDCA – Quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả

  Tự hào là một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và cấp chứng nhận ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi – Viện đào tạo Vinacontrol khẳng định mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý, phù hợp cho mọi loại hình đối tượng doanh nghiệp và tổ chức.

  CHÚNG TÔI CAM KẾT ” CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT – THỜI GIAN NHANH NHẤT – CAM KẾT ĐẠT CHỨNG NHẬN”

  GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO VIỆN ĐÀO TẠO VINACONTROL CẤP  

  • Chứng chỉ chứng nhận ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận hợp pháp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.  
  • Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!
  • Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Chứng nhận ISO 9001:2015 được Viện đào tạo Vinacontrol cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện

  Chứng nhận ISO 9001:2015 được Viện đào tạo Vinacontrol cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện

  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001  

  • Chúng tôi luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!
  • Doanh nghiệp sẽ được chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015
  • Hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.
  • Ưu đãi chi phí cho khách hàng đăng ký dịch vụ lần đầu tiên

  Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin dưới đây để nhận được tư vấn miễn phí từ chuyên gia. Gọi ngay qua hotline  1800.6083 hoặc gửi yêu cầu trên boxchat để nhận được bảng giá ưu đãi giới hạn và tư vấn chi tiết nhất về dịch vụ !

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083