Giỏ hàng
Tính diện tích các hình

Bảng tính online diện tích các hình cơ bản

Dưới đây là bảng tính online tổng hợp công thức tính diện tích các hình phẳng bao gồm: Hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.

Diện tích hình tròn

Công thức: S = R x R x 3,14 (R là bán kính)

Diện tích hình tam giác

Công thức: S = (a x h) / 2 (Trong đó: a là chiều dài cạnh đáy; h là chiều cao)

Diện tích hình vuông

Công thức: S = a x a (a là độ dài cạnh hình vuông)

Diện tích hình chữ nhật

Công thức: S = a x b (a là chiều dài, b là chiều rộng)

Diện tích hình bình hành

Công thức: S = a x h (a là chiều dài cạnh đáy, h là chiều cao)

Diện tích hình thoi

Công thức: S = 1/2 x (d1 x d2) (d1, d2 lần lượt là chiều dài hai đường chéo)

1800.6083