Giỏ hàng

Tư vấn ISO 45001 - Cấp chứng chỉ quản lý an toàn sức khỏe

Nội dung bài viết

  Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ việc tai nạn lao động đáng tiếc do nhân viên và doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ, gắt gao các quy định về an toàn lao động. Một phần không nhỏ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các cá nhân, tổ chức này chưa được tiếp cận với các tiêu chuẩn ISO trong quản lý an toàn sức khỏe. Sau đây, Viện đào tạo Vinacontrol xin cung cấp các thông tin tư vấn ISO 45001 - Cấp chứng chỉ quản lý an toàn sức khỏe để Quý doanh nghiệp có thể tìm hiểu, tham khảo và áp dụng tiêu chuẩn một cách hiệu quả hơn.

   

  1. Tư vấn ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

     1.1. Tìm hiểu ISO 45001 là gì?

  Tiêu chuẩn ISO 45001 là 1 tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Giúp tổ chức cải thiện hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe . ISO 45001 được dự định áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại và tính chất của nó.

  Theo quy định mới được ban hành ngày 12/3/2018, ISO 45001:2018 sẽ chính thức thay thế tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001 trong vòng ba năm nữa vào năm 2021. Chính vì thế, các doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 cần phải có kế hoạch nâng cấp liên phiên bản ISO 45001.

  ISO 45001 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S)

  ISO 45001 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S)

  > Tải liệu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 PDF Tiếng Việt Miễn Phí

     1.2. Đối tượng áp dụng ISO 45001

  Tiêu chuẩn ISO 45001 mới được quốc tế công nhận được thiết kế cho bất kỳ tổ chức nào đang tìm cách áp dụng khung hiện đại cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ và những người cũng có thể yêu cầu chứng nhận bên ngoài để xác nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

  Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 áp dụng cho tất cả các tổ chức, loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô, lĩnh vực hoạt động. Khi áp dụng tiêu chuẩn này vào trong hoạt động của tổ chức, môi trường làm việc sẽ được nâng cao. Từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe và chính sách phúc lợi cho công, nhân viên, đảm bảo an toàn lao động.

  Doanh nghiệp cần áp dụng ISO 45001 để đảm bảo an toàn cho người lao động

  Doanh nghiệp cần áp  dụng ISO 45001 để đảm bảo an toàn cho người lao động

  2. Trình tự tư vấn chứng nhận ISO 45001

  Tổ chức tư vấn sẽ thực hiện các bước và các đầu việc như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị (Họp khởi công dự án - Thành lập ban ISO)

  Công việc: 

  - Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng ISO 45001 trước đó của tổ chức

  - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, của tổ chức trong việc áp dụng ISO 45001

  - Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)

  - Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ, cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)

  Bước 2: Khảo sát thực trạng tổ chức

  Công việc: 

  - Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc

  - Xác định những điểm phù hợp và chưa phù hợp với thực tế  hoạt động tổ chức với ISO 45001:2018

  - Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức

  - xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng.

  Bước 3: Đào tạo nhận thức ISO 45001:2018

  Công việc: 

  - Giảng viên đào tạo, phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn; hướng dẫn áp dụng thực tế và các nội dung thực hành.

  Đào tạo nhận thức ISO là bước quan trọng cho quá trình áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả

  Đào tạo nhận thức ISO  là bước  quan trọng cho quá trình áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả

  Xem thêm: Đào tạo nhận thức ISO 45001 - Chi tiết nội dung khóa học

  Bước 4: Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu ISO 45001

  Công việc:

   - Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo

  - Hỗ trợ xây dựng tài liệu

  - Cung cấp tài liệu tham khảo

  - Tư vấn phương án tối ưu để giảm số lượng hồ sơ không cần thiết.

  Bước 5: Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO 45001:2018 vào hoạt động của tổ chức

  Công việc: 

  - Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu

  - Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí

  Bước 6: Đào tạo đánh giá nội bộ

  Công việc: 

  - Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ

  - Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bộ

  - Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ.

  Bước 7: Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ

  Bước 8: Hỗ trợ đánh giá chứng nhận

  Chứng chỉ ISO 45001 được cấp bởi Viện đào tạo Vinacontrol

  Chứng chỉ ISO 45001 được cấp bởi Viện đào tạo Vinacontrol

  Lưu ý:

  • Thời gian tư vấn được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế,….
  • Trong quá trình tư vấn, doanh nghiệp cần hỗ trợ, hợp tác và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, nhân sự, môi trường được yêu cầu để quá trình diễn ra thuận lợi nhất. Tổ chức tư vấn ISO – Viện đào tạo Vinacontrol cam kết bảo mật thông tin cho Quý khách hàng.

  3. Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị

  Các cá nhân tổ chức để áp dụng ISO 45001 hiệu quả thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu, giấy tờ sau:

  • Rủi ro và cơ hội và hành động của OH&S để giải quyết chúng
  • Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác
  • Bằng chứng về năng lực nhân sự
  • Bằng chứng về truyền thông
  • Danh sách tài liệu bên ngoài
  • Kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn
  • Kết quả giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện
  • Bảo trì, hiệu chuẩn hoặc xác minh thiết bị giám sát
  • Kết quả đánh giá sự tuân thủ
  • Kế hoạch đánh giá nội bộ
  • Kết quả xem xét lãnh đạo
  • Bản chất của sự cố hoặc sự không phù hợp và bất kỳ hành động tiếp theo nào được thực hiện
  • Kết quả của bất kỳ hành động và hành động khắc phục, bao gồm hiệu quả của chúng
  • Bằng chứng về kết quả cải tiến liên tục
  • Phạm vi của hệ thống quản lý OH&S
  • Chính sách của HTQL OH&S
  • Trách nhiệm và quyền hạn trong HTQL OH&S
  • Quá trình để giải quyết các rủi ro và cơ hội OH&S
  • Phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro OH&S
  • Mục tiêu OH&S và kế hoạch để đạt được
  • Thủ tục chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp
  • Quy trình xác định bối cảnh của tổ chức và các bên quan tâm
  • Sổ tay OH&S Và Quy trình của các hoạt động: tham vấn và tham gia của người lao động; xác định và đánh giá mối nguy; trao đổi thông tin; kiểm soát tài liệu và hồ sơ; lập kế hoạch và kiểm soát vận hành; quản lý thay đổi; đánh giá nội bộ; xem xét lãnh đạo; điều tra sự cố; quản lý sự không phù hợp và hành động khắc phục.

  Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mẫu theo hướng dẫn và yêu cầu của tiêu chuẩn

  Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mẫu theo hướng dẫn và yêu cầu của tiêu chuẩn

  4. Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

  Khi áp dụng tiêu chuẩn này vào trong hoạt động của tổ chức, môi trường làm việc sẽ được nâng cao. Từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe và chính sách phúc lợi cho công, nhân viên, đảm bảo an toàn lao động. Dưới dây là những lợi ích mà ISO 45001:2018 mạng lại cho doanh nghiệp tổ chức của bạn:

  •  Hạn chế tối đa những rủi ro, tai nạn có thể xảy đến, từ đó nâng cao sức khỏe công nhân và năng suất lao động. 
  • Tiêu chuẩn ISO 45001 giúp giảm chi phí bảo hiểm nhờ giảm số vụ tai nạn lao động. 
  • Sở hữu chứng nhận ISO 45001 đồng nghĩa với tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 
  • Nâng cao mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động. 
  • Nâng cao trách nhiệm và khẳng định sự uy tín của ban lãnh đạo Nâng cao thái độ, tinh thần làm việc có trách nhiệm của của nhân viên, công viên. 
  • Từ việc nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động, tổ chức doanh nghiệp sẽ được cộng đồng đón nhận và đặt niềm tin trọn vẹn. 
  • Tạo ra một văn hóa an toàn và sức khỏe tích cực thông qua sự lãnh đạo quản lý hàng đầu và sự tham gia của các bên liên quan;
  • Giảm thương tích, vấn đề sức khỏe và tử vong do thực hành công việc; Phát triển và gắn chính sách sức khỏe & an toàn với sự lãnh đạo rõ ràng của ban quản lý; 
  • Chứng minh sự tuân thủ pháp luật hiện hành;
  •  Cải thiện hình ảnh và uy tín của công ty trên thị trường.

   

  Tư vấn chứng nhận ISO 45001 hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp

  Người lao động an tâm làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

  5. Tổ chức tư vấn ISO 45001 hàng đầu Việt Nam

  Viện Đào Tạo Vinacontrol là một trong số ít các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 45001 đi đầu về uy tín và chất lượng. Là địa chỉ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn, đánh giá cao và để lại nhiều phản hồi tích cực bởi:

  • Nhận tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành với kiến thức chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp với các quy mô, loại hình, lĩnh vực kinh doanh khác nhau;
  • Được hỗ trợ bởi một đội ngũ chăm sóc khách hàng thân thiện, săn sóc, nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại Viện Đào Tạo Vinacontrol;
  • Dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí cạnh tranh và hợp lý - Đảm bảo công khai, minh bạch rõ ràng, khách hàng chỉ cần thanh toán một lần duy nhất.
  • Cam kết hỗ trợ tối đa để 100% khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn của Vinacontrol có thể đạt được chứng nhận ISO 45001.
  • Mạng lưới văn phòng đại diện trải rộng khắp mọi miền nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và thuận lợi nhất, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại.

  Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu về ISO 45001 và các dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO khác vui lòng liên hệ Viện đào tạo Vinacontrol qua Hotline  1800.6083  hoặc để lại thông tin cùng yêu cầu để nhận tư vấn và báo giá chi tiết.

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083