Giỏ hàng

Đào tạo Giảng viên an toàn lao động | Thủ tục đăng ký học

Nội dung bài viết

  Để xây dựng đội ngũ giảng viên an toàn lao động chất lượng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực tế của xã hội. Đào tạo giảng viên an toàn lao động đã và đang được tiến hành để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như hoạt động đào tạo an toàn lao động trên toàn quốc nói chung. Dưới đây là một sô thông tin về khóa đào tạo Giảng viên an toàn lao động để Quý độc giả có thể nắm rõ hơn về hoạt động này tốt nhất.

   

  1. Đào tạo giảng viên an toàn lao động

  Đào tạo giảng viên an toàn lao động là hoạt động cung cấp, truyền thụ các kỹ năng sư phạm, cùng các kiểm thức liên quan đến an toàn lao động một cách sâu sắc nhất tới học viên – đối tượng mà sau khóa học sẽ tiến hành công việc giảng dạy trong lĩnh vực an toàn lao động. Thời lượng huấn luyện chuyên môn kéo dài trong 48 h.

  Trong thời gian định kỳ 02 năm, giảng viên an toàn lao động phải tham dự khóa tập huấn kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất một lần; trừ người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời lượng huấn luyện định kỳ kéo dài trong 8h.

  dao-tao-giang-vien-an-toan-lao-dong

  Trong thời gian định kỳ 02 năm, giảng viên an toàn lao động phải tham dự khóa tập huấn kiến thức về an toàn lao động

  ✍  Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động - Cấp chứng chỉ

  2. Những đối tượng nào được cấp chứng chỉ giảng viên?

  Chứng chỉ giảng viên an toàn lao động sẽ được cấp cho những đối tượng là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo điều 22 Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Khi đó, những người này phải là các đối tượng đã tham gia, hoàn thành và đạt các yêu cầu kiểm tra theo quy định pháp luật đối với một giảng viên huấn luyện. Cụ thể là:

  • Những người thường xuyên  huấn luyện  nội dung hệ thống pháp luật an toàn vệ sinh lao động, có trình độ Đại học trở lên.
  • Người có thời gian tối thiểu làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật; công tác quản lý vệ sinh ở các cơ quan liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động là 05 năm.
  • Những người có thời gian tối thiểu là 07 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở các  đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.
  • Những người muốn nâng cao năng lực, muốn tham gia đào tạo huấn luyện giảng viên an toàn lao động để có thể đào tạo lại cho những thế hệ sau.

  Có thể thấy, để đạt được chứng chỉ giảng viên an toàn lao động là cả một quá trình nỗ lực, rèn luyện, trau dồi kiến thức. Đây chính là kết quả kiểm tra trong kỳ thi sát hạch và đạt yêu cầu sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của một giảng viên đạt tiêu chuẩn.

  doi-tuong-cap-chung-chi-giang-vien-an-toan-lao-dong

  Viện đào tạo Vinacontrol hỗ trợ đào tạo giảng viên an toàn lao động trên toàn quốc

  ✍  Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động - Cấp chứng chỉ

  3. Các tiêu chuẩn cần đáp ứng khi là giảng viên an toàn lao động

  3.1. Huấn luyện nội dung hệ thống pháp luật an toàn, vệ sinh lao động

  Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  3.2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

  Người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Có ít nhất 07 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

  3.3. Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành

  Người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

  3.4. Huấn luyện thực hành

  a) Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện;

  b) Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người huấn luyện có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

  c) Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người huấn luyện có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 05 năm;

  d) Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ;

  đ) Người huấn luyện thực hành bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản này, đồng thời phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  3.5. Huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động

  Người huấn luyện phải có trình độ bác sĩ trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Có ít nhất 05 năm làm công việc trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

  Chứng chỉ giảng viên an toàn lao động Viện đào tạo Vinacontrol cấp cho học viên

  Chứng chỉ giảng viên an toàn lao động Viện đào tạo Vinacontrol cấp cho học viên

  4. Thủ tục đăng ký tham gia khóa đào tạo giảng viên

  4.1. Hồ sơ đăng ký tham gia chứng chỉ giảng viên an toàn

  Để học tập và  nâng cao  kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, có chứng chỉ giảng viên an toàn lao động thì mỗi người cần phải chuẩn bị những hồ sơ cụ thể như:

  • Cung cấp 2 bằng tốt nghiệp đại học đã được photo công chứng ;
  • Chuẩn bị 2 chứng minh nhân dân;
  • Ảnh 3×4;
  • Giấy xác nhận số năm kinh nghiệm trong ngành.

  4.2. Liên hệ Viện đào tạo Vinacontrol  để đăng ký tham gia khóa học

  Viện đào tạo Vinacontrol tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên an toàn lao động cho các học viên có nhu cầu trên toàn quốc.

  • Đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình với học viên;
  • Nội dung huấn luyện của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư 31/2012/TT-BLĐTBXH, Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;
  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản, được hướng dẫn chu đáo;
  • Tỷ lệ cấp chứng chỉ cao, với tỷ lệ 100% đạt chứng chỉ;
  • Chi phí đào tạo hợp lý, tiết kiệm chi phí hơn với khóa học cập nhật kiến thức.

  Mọi yêu cầu về đào tạo giảng viên an toàn lao động, Học viên vui lòng liên hệ Viện đào tạo Vinacontrol qua Hotline 1800.6083 để được tư vấn khóa học và nhận lịch học sớm nhất!

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083