Giỏ hàng

Huấn luyện an toàn lao động - Cấp chứng chỉ

Luật An toàn vệ sinh lao động 2015  quy định Người sử dụng lao động có nghĩa vụ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động tại cơ sở theo quy định pháp luật Việt Nam. Huấn luyện an toàn lao động là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm của tổ chức đối với vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như đối với nhân viên của mình. Chỉ khi thực hiện đào tạo, người lao động và doanh nghiệp mới có thể nắm rõ các kiến thức, kỹ năng từ đó đảm bảo được an toàn lao động tại nơi làm việc một cách hiệu quả. Sau đây, Viện đào tạo Vinacontrol sẽ cung cấp thông tin bao gồm các quy định pháp luật và lớp huấn luyện an toàn lao động để Quý doanh nghiệp tìm hiểu cũng như tham khảo tốt nhất.

 

1. Huấn luyện an toàn lao động theo Quy định Nhà nước

Pháp luật đã quy định việc huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt buộc trong các công việc sản xuất. Công tác huấn luyện này giúp người lao động, người quản lý và những người liên quan nâng cao sự hiểu biết về các biện pháp bảo hộ, phòng ngừa rủi ro. Các đối tượng tham gia đào tạo sẽ chủ động thực hiện quá trình lao động hiệu quả, an toàn, tránh được nhiều rủi ro.

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong

Chính phủ đã ban hành nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động huấn luyện an toàn lao động

Chính phủ đã ban hành nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định những điều cụ thể và toàn diện về những yêu cầu đối với các đối tượng lao động, nội dung đào tạo, huấn  luyện viên, tổ chức thực hiện huấn luyện và các nội dung khác xoay quanh hoạt động huấn luyện an toàn lao động. Điều này nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như  các nội dung  chủ yếu khi thực hiện công tác đào tạo an toàn.

Ý nghĩa của huấn luyện an toàn lao động

Nếu người lao động được huấn luyện thực hiện tốt về an toàn lao động sẽ hạn chế tối đa những thương tích dễ xảy ra trong quá trình làm việc. Ngoài ra còn giúp ngăn chặn những thiệt hại khác về tính mạng, tài sản cho chính bản thân những người lao động cũng như các doanh nghiệp.

Đối với xã hội

Trên thực tế, an toàn lao động có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và toàn xã hội nói riêng. Thực hiện tốt công tác huấn luyện làm tăng sự phát triển kinh tế vì tính ổn định và giảm bớt các gánh nặng đối với xã hội vì những rủi ro có thể xảy ra.

Những người lao động luôn là một nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình sản xuất, góp phần tạo nên nhiều giá trị xã hội trong nhiều lĩnh vực. Việc huấn luyện kỹ càng, hiệu quả tạo ra tinh thần an tâm khi làm việc, cuộc sống người lao động thêm phần hạnh phúc cũng như cải thiện được điều kiện kinh tế gia đình.

Đối với doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn lao động được thực hiện một cách nghiêm ngặt và quy củ giúp cho các doanh nghiệp tập trung quản lý nguồn nhân lực, giảm thiểu chi phí do tai nạn lao động. Doanh nghiệp đề cao an toàn lao động còn nhận được sự tin cậy đối với nhân viên và tạo được niềm tin với xã hội.

 

han-che-tai-nan-lao-dong

Thực hiện huấn luyện giúp ngăn chặn những thiệt hại do tai nạn lao động

 

2. Quy định pháp lý về đào tạo an toàn lao động

Cơ sở pháp lý:

 • Luật An toàn vệ sinh lao động 2015;
 • Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động;
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Thông tư 06//2020/TT- BLLĐTBXH công bố Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Thông tư 31/2018/TT- BLLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Một số quy định chi tiết doanh nghiệp cần biết như sau:

Điểm b khoản 2 Điều 7 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015  quy định Người sử dụng lao động có nghĩa vụ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

Điều 14. Luật An toàn vệ sinh lao động 2015  quy định các nội dung về công tác Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Cụ thể như sau:

 1. Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động.
 2.  Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.
 3.  Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

 

tuan-thu-quy-dinh-phap-luat

Doanh nghiệp thực hiện đào tạo là đang tuân thủ đúng các quy định pháp luật về an toàn lao động

 

3. Đối tượng tham giá huấn luyện an toàn

Viện đào tạo Vinacontrol  được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho các nhóm ngành sau:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Bao gồm những người từ phó giám đốc, Giám đốc Doanh Nghiệp. Những người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 • Cấp phó chủ nhiệm, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng;
 • Thủ trưởng và cấp phó: Trường hợp trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội vv hoặc các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

✍ Xem thêm: Chi tiết thời gian dạy, nội dung khóa học an toàn lao động nhóm 1 

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

✍ Xem thêm: Khóa học an toàn lao động nhóm 2 

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bao gồm người làm công thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đính kèm thông tư 06//2020/TT- BLLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:

 • Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại;
 • Các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình;
 • Chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;
 • Vận hành Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Các công việc làm việc trên công hoặc nơi cheo leo nguy hiểm;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Các công việc làm về hàn cắt kim loại;
 • Tháo dỡ, kiểm tra thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị cóa yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
 • Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại;
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị thi công xây dựng;
 • Chế tạo, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu, phương tiện thủy;
 • Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện,…và máy in công nghiệp;
 • Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước;
 • Các công việc trong không gian hạn chế (hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống, công trình ngầm, công trình xử lý nước thải,…);
 • Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống điện.

tuan-thu-quy-dinh-phap-luat

Giảng viên Vinacontrol CE đào tạo an toàn lao động tại doanh nghiệp

✍ Xem thêm: Khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, tập nghề thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động;

✍ Xem thêm: Cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Đối tượng đào tạo nhóm 5 là người làm công tác y tế. Theo điều 73 Luật An toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế (hoặc bộ phận y tế) có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe của người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

✍ Xem thêm: Khóa học đào tạo ATVSLĐ nhóm 5 

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Theo quy định về an toàn lao động của Bộ LĐ-TBXH thì thời gian huấn luyện cho nhóm 6 ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung được giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động.

✍ Xem thêm: Huấn luyện an toàn nhóm 6: An toàn viên/ vệ sinh viên

4. Nội dung đào tạo và khung thời gian từng nhóm

Căn cứ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nội dung đào tạo sẽ được xây dựng và đưa vào giảng dạy dựa trên các quy định tại Điều 18 Nghị định này. Về cơ bản, sau khóa đào tạo, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động cùng các nội dung chuyên ngành và kỹ năng liên quan nhằm thực hiện tốt công tác an toàn lao động tại nơi làm việc.

Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thời gian huấn luyện đối với từng nhóm đối tượng học viên. Cụ thể như sau:

 1. Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 2. Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
 3. Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 4. Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.
 5. Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

 

chung-chi-an-toan-lao-dong

Học viên được Viện đào tạo Vinacontrol cấp thẻ an toàn lao động sau khóa học

 

5. Hồ sơ đăng ký huấn luyện an toàn

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau để hoàn thiện hồ sơ đăng ký huấn luyện an toàn:

 • Bản sao Chứng minh thư nhân dân không cần công chứng;
 • Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.
 

6. Tổ chức huấn luyện Vinacontrol

Viện Đào tạo Vinacontrol  là đơn vị có đầy đủ năng lực huấn luyện, đào tạo an toàn lao động, được chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 6 nhóm đối tượng Theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Năng lực huấn luyện an toàn lao động của Viện đào tạo Vinacontrol

Năng lực huấn luyện an toàn lao động của Viện đào tạo Vinacontrol

Lý do hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước đã chọn và hài lòng với khóa huấn luyện của Vinacontrol

 • Nội dung bài giảng xây dựng theo khung chương trình tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, xen lẫn lý thuyết và thực tế nhằm giúp học viên nắm rõ kiến thức nhất;
 • Giảng viên dày dặn kinh nghiệm về huấn luyện an toàn lao động, và có chứng chỉ giảng viên do Cục An toàn lao động cấp;
 • Mức chi phí hợp lý, đào tạo toàn quốc, cấp chứng chỉ sau khi học viên hoàn thành khóa học;
 • Lịch học linh động cho mọi đơn vị;
 • Hỗ trợ sau khóa học miễn phí để giúp đơn vị hoàn thiện hồ sơ về An toàn vệ sinh lao động.

 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Huấn luyện/Đào tạo an toàn lao động  hoặc bất kỳ thắc mắc về các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ Viện đào tạo Vinacontrol theo hotline  1800.6083 hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất. Đặc biệt, nhận thêm Ưu đãi về chi phí đối với đối tượng khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ và Ưu đãi nhân đôi cho lớp đào tạo có số lượng học viên lớn.

1800.6083