Giỏ hàng

Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh | Uy tín – Nhanh gọn

Nội dung bài viết

  Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Trong bài viết này, Viện đào tạo Vinacontrol sẽ cung cấp các thông tin về hoạt động chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh.

   

  1. Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh là gì?

  Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh là hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận sản phẩm vệ sinh phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD. Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh bao gồm hoạt động đánh giá Hệ thống đảm bảo chất lượng trong sản xuất và lấy mẫu thử nghiệm. Các chỉ tiêu thử nghiệm của bồn cầu vệ sinh được quy định rõ tại QCVN 16:2023/BXD. Trường hợp sản phẩm vệ sinh nhập khẩu thì chứng nhận hợp quy sẽ bao gồm đánh giá lô hàng sứ nhập khẩu đồng thời lấy mẫu để thử nghiệm.

  Hoạt động chứng nhận hợp quy được thực hiện theo các căn cứ pháp lý sau:

  • Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.
  • Thông tư 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
  • Thông tư 28/2012/BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
  • Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

  Ngoài ra hoạt động chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh còn thực hiện theo các tiêu chuẩn sứ vệ sinh:

  • TCVN 12650:2020 Sản phẩm sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của thiết bị sứ vệ sinh.
  • TCVN 12651:2020 Bồn tiểu nam – Treo tường – Yêu cầu chức năng và phương pháp thử.
  • TCVN 12652:2020 Bồn tiểu nữ – Yêu cầu chức năng và phương pháp thử.

  Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh theo QCVN 16:2023/BXD

  Chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh theo QCVN 16:2023/BXD

   Xem thêm: Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu | Hồ sơ - Thủ tục

  2. Đơn vị nào cần chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh

  Các đơn vị cần phải thực hiện chứng nhận gồm có:

  • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sứ vệ sinh
  • Doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu sứ vệ sinh
  • Đối với doanh nghiệp chỉ thương mại đơn thuần và không trực tiếp nhập khẩu thì có thể sử dụng chứng chỉ hợp quy của nhà máy hoặc đơn vị nhập khẩu để bán hàng.
  • Đối với đơn vị thuê nhà máy khác gia công sứ vệ sinh mang thương hiệu của mình thì cần thực hiện chứng nhận theo phương thức 5 như một nhà máy sản xuất. Quy trình thực hiện đánh giá hợp quy trường hợp này sẽ phụ thuộc hoạt động thực tế của doanh nghiệp và đơn vị gia công.

  ✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy thiết bị vệ sinh | 5 Nội dung cần lưu ý

  3. Vì sao phải chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh?

  Ngày 30/06/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD và Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Đồng thời Thông tư 04/2023/TT-BXD và Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD đã chính thức thay thế Thông tư 19/2019/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

  Theo thông tư 04/2023/TT-BXD và Quy chuẩn vật liệu xây dựng QCVN 16:2023/BXD ngày 30/06/2023 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể các loại sứ vệ sinh trong đó có sản phẩm bồn cầu vệ sinh cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy. Do đó đây là hoạt động bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời sau khi thực hiện chứng nhận, các doanh nghiệp cần thực hiện Công bố hợp quy bồn cầu vệ sinh tại Sở Xây dựng.

  Chứng nhận hợp quy bồn cầu là quy định bắt buộc

  Chứng nhận hợp quy bồn cầu là quy định bắt buộc 

  ✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy chậu rửa | Chuyên nghiệp – Nhanh gọn

  4. Quy trình chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh

  4.1 Đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước

  Thực hiện chứng nhận theo phương thức 5 (theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN). Để đạt chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sẽ trải qua các bước như sau:

  Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng trong sản xuất Sứ vệ sinh giúp cho sản phẩm bồn cầu vệ sinh có chất lượng ổn định, đồng đều và đạt chất lượng như dự kiến. Hệ thống đảm bảo chất lượng là một phần của ISO 9001, nếu doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng và đạt chứng nhận ISO 9001 thì có thể bỏ qua bước này.

  Bước 2: Đăng ký chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh: Doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy tại Vinacontrol CE. Liên hệ Vinacontrol CE để lấy bản đăng ký cung cấp thông tin.

  Bước 3: Thực hiện đánh giá chứng nhận bồn cầu vệ sinh: Sau khi hoàn thiện các thủ tục hành chính và thống nhất thời gian thực hiện. Vinacontrol CE sẽ tiến hành thực hiện đánh giá chứng nhận. Hoạt động đánh giá gồm 2 giai đoạn: Đánh giá hồ sơ và Đánh giá trực tiếp tại nhà máy.

  Bước 4: Thử nghiệm mẫu: Sau đánh giá, Vinacontrol CE sẽ tiến hành lấy mẫu bồn cầu vệ sinh để thực hiện thử nghiệm mẫu. Các chỉ tiêu thử nghiệm được nêu ở phía trên bài viết này.

  Bươc 5: Cấp chứng chỉ hợp quy bồn cầu vệ sinh: Sau khi kết quả thử nghiệm bồn cầu vệ sinh đạt yêu cầu, đồng thời hồ sơ đánh giá phù hợp theo yêu cầu Quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD, doanh nghiệp sẽ được Vinacontrol CE cấp chứng chỉ hợp quy bồn cầu vệ sinh

  Bước 6: Công bố hợp quy bồn cầu vệ sinh và đánh giá giám sát: Sau khi có chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh, doanh nghiệp phải thực hiện công bố hợp quy bồn cầu vệ sinh. Hoạt động Công bố hợp quy được nêu rõ ở mục Quy trình công bố hợp quy.

  Chứng chỉ hợp quy bồn cầu vệ sinh có thời hạn 3 năm. Trong 3 năm hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh sẽ có tối thiểu 2 lần đánh giá giám sát. Vinacontrol CE sẽ tiến hành đánh giá giám sát hợp quy theo chu kỳ 1 năm/ lần.

  4.2 Đối với doanh nghiệp nhập khẩu

  Thực hiện chứng nhận theo phương thức 1 và phương thức 7 (theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN). Đối với doanh nghiệp nhập khẩu bồn cầu vệ sinh sẽ thực hiện chứng nhận hợp quy qua các bước sau:

  Bước 1: Thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh và Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu. Hoạt động đăng ký chứng nhận hợp quy được thực hiện theo biểu mẫu của Vinacontrol CE. Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu được nêu rõ ở mục Thủ tục kiểm tra chất lượng sứ vệ sinh nhập khẩu

  Bước 2: Nộp hồ sơ chứng chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng: Doanh nghiệp nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu để cung cấp cho Vinacontrol CE. Hồ sơ gồm có: Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, packing list, tờ khai hải quan, mô tả hàng hóa, CO, CQ (nếu có).

  Bước 3: Đánh giá lô hàng nhập khẩu và lấy mẫu thử nghiệm: Vinacontrol CE sẽ tiến hành đánh giá lô hàng và lấy mẫu Sứ vệ sinh nhập khẩu để thử nghiệm. Hoạt động đánh giá sẽ được thực hiện ở Cảng hoặc tại kho hàng của doanh nghiệp.

  Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh nhập khẩu: Sau khi kết quả thử nghiệm và hồ sơ nhập khẩu đạt yêu theo quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD. Doanh nghiệp sẽ được Vinacontrol CE cấp chứng chỉ hợp quy.

  Đối với chứng nhận Phương thức 1 doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hợp quy có giá trị 1 năm. Và trong thời gian này khi nhập khẩu doanh nghiệp chỉ cần lấy mẫu sứ vệ sinh thử nghiệm

  Quy trình chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh

  Quy trình chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh

  ✍  Xem thêm: QCVN 16:2023/BXD có gì mới? Cập nhật quy chuẩn vật liệu xây dựng

  5. Tổ chức chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh

  Viện đào tạo Vinacontrol là tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng uy tín. Được Bộ Xây dựng chỉ định cấp phép chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng nói chung và thiết bị vệ sinh nói riêng tại Việt Nam, chúng tôi cam kết hỗ trợ cấp chứng chỉ uy tín tới Quý khách hàng và đối tác.

  • Đội ngũ chuyên gia đánh giá là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản theo chuẩn mực quốc tế;
  • Hệ thống chi nhánh văn phòng trên khắp 3 miền, hỗ trợ Quý doanh nghiệp trên toàn quốc trong hoạt động chứng nhận
  • Chi phí thực hiện hợp lý và phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp, công khai với khách hàng mọi chi phí trong quá trình chứng nhận.
  • Thủ tục đơn giản, thời gian thực hiện nhanh, bảo mật thông tin trong quá trình chứng nhận.
  • Chuyên viên tư vấn tận tâm và chu đáo; Khách hàng sẽ được hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;
  • Cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, các tài liệu kỹ thuật có liên quan;
  • Quảng bá thông tin doanh nghiệp trên các website của chúng tôi.

  Mọi thông tin hay yêu cầu liên quan đến dịch vụ chứng nhận hợp quy bồn cầu vệ sinh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1800.6083 miễn cước hoặc để lại thông tin liên lạc để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục nhanh nhất.

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083