Giỏ hàng

ISO 9001:2015 là gì? Tại sao doanh nghiệp cần phải áp dụng?

Nội dung bài viết

  ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 – Một tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu với hơn 1 triệu chứng nhận cho các tổ chức, đơn vị tại 178 quốc gia vùng lãnh thổ. Đây có thể coi là chìa khóa cho sự thành công đối với mọi tổ chức doanh nghiệp , yếu tố đó chính là sự quản lý chất lượng mạnh mẽ. Sau đây là các thông tin liên quan đến ISO 9001 để Quý bạn có thể tìm hiểu và tham khảo tốt nhất.

   

  1. ISO 9001 là gì?

  ISO 9001 được biết đến là một tiêu chuẩn quốc tế với các yêu cầu được quy định cho một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả (QMS). Tiêu chuẩn cung cấp một khuôn khổ và đặt ra các nguyên tắc để đảm bảo cách tiếp cận thông thường đối với việc quản lý tổ chức của bạn sẽ là làm hài lòng khách hàng và các bên liên quan khác.

  ISO 9001 được biết đến là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

  ISO 9001 được biết đến là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

  Tổ chức doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn này để thể hiện khả năng nhất quán trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ cũng như đạt được các kỳ vọng, yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm. ISO 9001 là một trong các loại tiêu chuẩn phổ biến nhất trong hệ thống ISO 9000 và là tiêu chuẩn có thể được chứng nhận duy nhất trong hệ thống này.

  ISO 9001 đã được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức ISO – một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn. Phiên bản mới nhất hiện nay của ISO 9001 là ISO 9001:2015 (Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu) ra mắt vào tháng 9 năm 2015. 

  ISO 9001 tổng cộng có 5 phiên bản được cải tiến và hoàn thiện qua thời gian để cho ra đời tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sau đây là thông tin khái quát về 5 phiên bản ISO 9001:

  • Tiêu chuẩn ISO 9001: 1987 (tháng 3/1987): Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.
  • Tiêu chuẩn ISO 9001: 1994 (tháng 6/1994): Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.
  • Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (tháng 12/2000): Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
  • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (tháng 11/2008): Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
  • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (tháng 9/2015): Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

   

  2. Đối tượng nào nên áp dụng ISO 9001:2015?

  ISO 9001:2015 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức doanh nghiệp mà không phân biệt quy mô hay ngành nghề. Hơn 1 triệu tổ chức từ 179 quốc gia đã đăng ký áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hệ thống quản lý của mình.

  Mọi tổ chức ở mọi trạng thái và quy mô đều có thể áp dụng ISO 9001. Việc áp dụng tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng quy trình, cải thiện hiệu quả của quy trình và cải tiến liên tục tại các công ty, cơ quan.

  Vậy nên, doanh nghiệp, công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động trong mọi lĩnh vực và mọi quy mô có nhu cầu sở hữu hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế hay nhu cầu cải tiến doanh nghiệp và tạo điểm nhấn đối với khách hàng cùng các đối tác quan trọng thì Việc áp dụng ISO 9001 là phương án khoa học và hiệu quả nhất

  Việc áp dụng tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng quy trình, cải thiện hiệu quả

  Việc áp dụng tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng quy trình, cải thiện hiệu quả

  3. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đề cập đến những vấn đề gì?

    3.1. Khái quát

  ISO 9001 được xây dựng, cải tiến dựa trên mô hình  PDCA (Plan-Do-Check-Act); Tiêu chuẩn này cung cấp một cách tiếp cận theo định hướng của quá trình nhằm lập hồ sơ và xem xét cơ cấu, trách nhiệm và thủ tục cần thiết để đạt được một hệ thống quản lý hiệu quả cho tổ chức. Các phần cụ thể của tiêu chuẩn cung cấp thông tin về nhiều vấn đề như:

  • Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm thông tin dạng văn bản, lập kế hoạch và xác định các tương tác của quá trình
  • Trách nhiệm của lãnh đạo
  • Quản lý các nguồn lực, bao gồm cả nguồn nhân lực và môi trường làm việc của tổ chức
  • Hiện thực hóa sản phẩm, bao gồm các bước từ thiết kế đến giao hàng
  • Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và hành động khắc phục và phòng ngừa

  ISO 9001 được xây dựng, cải tiến dựa trên mô hình PDCA

  ISO 9001 được xây dựng, cải tiến dựa trên mô hình  PDCA

  Những thay đổi được giới thiệu trong bản sửa đổi ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo rằng tiêu chuẩn này tiếp tục thích ứng với các môi trường thay đổi mà tổ chức hoạt động. Một số cập nhật chính trong ISO 9001: 2015 bao gồm:

  • Sự ra đời của thuật ngữ mới
  • Cơ cấu lại một số thông tin
  • Nhấn mạnh vào tư duy dựa trên rủi ro để tăng cường áp dụng phương pháp tiếp cận quy trình
  • Cải thiện chất lượng  và tính ứng dụng cho các dịch vụ
  • Yêu cầu đối với lãnh đạo tăng lên

    3.2. Các nguyên tắc quản lý chất lượng

  Các nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm:

  • Hướng vào khách hàng;
  • Sự lãnh đạo;
  • Sự cam kết của mọi người;
  • Tiếp cận theo quá trình;
  • Cải tiến;
  • Đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng;
  • Quản lý mối quan hệ.

    3.3. Tiếp cận theo quá trình

  Cách tiếp cận theo quá trình bao gồm việc xác định và quản lý một cách có hệ thống các quá trình, và các mối tương tác của chúng, để đạt được kết quả dự định phù hợp với chính sách chất lượng và định hướng chiến lược của tổ chức. Quản lý các quá trình và hệ thống như một tổng thể có thể đạt được bằng cách sử dụng chu trình PDCA với tập trung tổng thể vào tư duy dựa trên rủi ro nhằm tận dụng cơ hội và ngăn ngừa các kết quả không mong muốn

    3.4. các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng

  Các yêu cầu bao gồm:

  1.Phạm vi

  2.Tài liệu tham khảo

  3.Thuật ngữ và định nghĩa

  4.Bối cảnh của tổ chức

  • Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
  • Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
  • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
  • Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó

  5. Lãnh đạo

  • Lãnh đạo và lời cam kết
  • Chính sách
  • Xây dựng chính sách chất lượng;
  • Truyền đạt chính sách chất lượng
  • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức

  6.Lập kế hoạch

  • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
  • Mục tiêu chất lượng và hoạch định đạt mục tiêu
  • Hoạch định sự thay đổi

  7.Hỗ trợ

  • Tài nguyên gồm các tài nguyên về: Chung; Con người; Cơ sở hạ tầng; Môi trường cho hoạt động của quy trình; Giám sát và đo lường tài nguyên; Kiến thức về tổ chức
  • Năng lực
  • Nhận thức
  • Giao tiếp
  • Thông tin tài liệu :Chung - Tạo và cập nhật - Kiểm soát thông tin dạng văn bản

  8.Hoạt động

  • Lập kế hoạch hoạt động và kiểm soát
  • Yêu cầu đối với sản phẩm dịch vụ
   • Giao tiếp khách hàng
   • Xác định các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ
   • Đánh giá các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ
   • Thay đổi các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ
  • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
   • Chung
   • Lập kế hoạch thiết kế và phát triển
   • Đầu vào kế hoạch thiết kế và phát triển
   • Kiểm soát kế hoạch thiết kế và phát triển
   • Đầu ra kế hoạch thiết kế và phát triển
   • Thay đổi thiết kế và phát triển
  • Kiểm soát sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài
   • Chung
   • Loại và mức độ kiểm soát
   • Thông tin cho các nhà cung cấp bên ngoài
  • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
   • Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
   • Nhận dạng và xác định nguồn gốc
   • Tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài
   • Dự phòng
   • Hoạt động giao hàng qua bưu điện
   • Kiểm soát các thay đổi
  • Phát hành sản phẩm và dịch vụ
  • Kiểm soát đầu ra không phù hợp

  9.Đánh giá hiệu suất

  • Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá (Sự hài lòng của khách hàng; Phân tích và đánh giá; Kiểm toán nội bộ)
  • Xem lại việc quản lý gồm:Đầu vào xem xét quản lý và Kết quả đánh giá quản lý

  10.Cải tiến

  • Chung
  • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
  • Cải tiến liên tục

   

  > Tải tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF bản tiếng Việt 

   

  4. Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tập hợp của nhiều nguyên tắc, yêu cầu đảm bảo cho mọi khía cạnh của QMS trong một doanh nghiệp được kiểm soát và đạt được hiệu quả như mong đợi. Cụ thể, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hướng tới những mục đích sau đây: 

  • Đảm bảo khả năng cung cấp các phẩm/ dịch vụ một cách ổn định của doanh nghiệp và đáp ứng được nhu cầu, kỳ vọng  của khách hàng cũng như yêu cầu của pháp luật.quy định 
  • Gia tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng, đối tác và các bên liên quan. 
  • Có các phương pháp, hành động hợp lý, kịp thời khi xảy ra các rủi ro hoặc phát hiện cơ hội liên quan tới bối cảnh cùng mục tiêu của doanh nghiệp. 
  • Thể hiện khả của doanh nghiệp khi Chứng minh sự phù hợp với yêu cầu của QMS. 

  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tập hợp của nhiều nguyên tắc, yêu cầu đảm bảo cho mọi khía cạnh của QMS

  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tập hợp của nhiều nguyên tắc, yêu cầu đảm bảo cho mọi khía cạnh của QMS

  5. Những lợi ích ISO 9001 đem lại là gì?

  ISO 9001 giúp các tổ chức đảm bảo rằng khách hàng của họ sẽ nhận được những sản phẩm và dịch vụ chất lượng theo yêu cầu,, và khi đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bao gồm sự hài lòng của khách hàng, sự quản lý và cho nhân viên, người lao động.

  Bởi ISO 9001 quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, vậy nên tổ chức sẽ đạt được hiệu quả khi áp dụng tiêu chuẩn thành công trong các vấn đề sau:

  • Tổ chức một QMS (hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO)
  • Tạo dựng sự hài lòng cho khách hàng; hài lòng cho lãnh đạo đến cá nhân lao động tại tổ chức
  • Hoạt động cải tiến liên tục quy trình của tổ chức
  • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

   

  6. Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

  ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong hệ thống ISO 9000 có thể được các tổ chức hợp pháp chứng nhận. Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 thì tổ chức đó phải có đủ các điều kiện, khả năng và hoàn thành các đầu việc sau đây:

  • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của tiêu chuẩn ISO 9001 đặt ra
  • Hoàn thành tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn
  • Đạt được các yêu cầu, kỳ vọng của khách hàng cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật trong một số trường hợp cụ thể
  • Lưu trữ tài liệu

  Chứng chỉ ISO 9001:2015 được cấp bởi Viện đào tạo Vinacontrol

  Chứng chỉ ISO 9001:2015 được cấp bởi Viện đào tạo Vinacontrol

  Chứng nhận  ISO 9001 có thể giúp nâng cấp uy tín của tổ chức bằng việc cho các khách hàng của mình thấy được rằng các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp cung ứng thỏa mãn các kỳ vọng của họ. Trong một vài trường hợp hoặc trong một số ngành thì chứng chỉ ISO 9001 là được yêu cầu và bắt buộc về mặt pháp lý đối với tổ chức.

  Xem thêm: Tư vấn ISO 9001:2015 – Cấp giấy chứng nhận ISO 9001

   

  Viện đào tạo Vinacontrol là đơn vị tư vấn ISO 9001- cấp chứng nhận ISO 9001 uy tín và được sự cấp phép chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng) từ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ về ISO 9001 của  Viện đào tạo Vinacontrol vui lòng liên hệ hotline 1800.6083 miễn cước hoặc để lại thông tin liên lạc để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083