Giỏ hàng

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là gì? Hệ thống giáo dục chất lượng

Nội dung bài viết

  Chất lượng giáo dục là yếu tố quyết định cho việc hình thành nên những con người có ích cho xã hội, đất nước. Không chỉ cha mẹ, phụ huynh mà toàn xã hội đều quan tâm cũng như chú trọng đến phát triển nền giáo dục để con em mình hay chính bản thân họ được tiếp cận môi trường học tập tốt nhất. Tiêu chuẩn ISO 21001 đem đến giải pháp cho các nhà giáo dục trong việc cải tiến, nâng cao, bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục. Để giúp Bạn đọc hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, sau đây là một số thông tin liên quan đến ISO 21001:2018 Viện đào tạo Vinacontrol cung cấp.

   

  1.Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là gì?

  1.1 Tiêu chuẩn ISO 21001:2018

  Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục (EOMS) với mục đích mang lại chất lượng giáo dục cho người học. Với tiêu chuẩn này, các đơn vị cơ sở giáo dục có thể nâng cao trải nghiệm học tập cho người học, mang lại sự hài lòng cho các bên liên quan bằng cách triển khai, xây dựng một hệ thống quản lý EOMS hiệu quả.

  Tổ chức ISO ban hành tiêu chuẩn này nhằm cung cấp các công cụ quản lý cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giáo dục. ISO 21001 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác.

  ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục (EOMS) hiệu quả

  ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục (EOMS) hiệu quả

  1.2 Lợi ích của ISO 21001:2018

  Tiêu chuẩn này cho phép tổ chức đào tạo điều chỉnh tốt hơn các mục tiêu giáo dục và kế hoạch hành động. Cho phép học viên được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng.

  • Việc học tập được cá nhân hóa và cải thiện các nhu cầu giáo dục đặc biệt;
  • Cung cấp các quy trình và công cụ đánh giá nhất quán để tăng hiệu quả;
  • Tăng uy tín, hình ảnh, thương hiệu của tổ chức giáo dục;
  • Áp dụng các phương pháp hay nhất của ngành và nâng cao chất lượng giáo dục ;
  • Nâng cao tính cạnh tranh trong các dịch vụ học tập;
  • Cải tiến liên tục thông qua giám sát liên tục để cải thiện, đổi mới quá trình học tập;
  • Nhận được sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng, đối tác và công chúng về chất lượng khóa học;
  • Đảm bảo tính toàn vẹn và xuất sắc của các chương trình học tập;
  • Loại bỏ các dịch vụ dư thừa khỏi quy trình và giảm thiểu thiệt hại về danh tiếng và dịch vụ;
  • Chứng minh cho các bên liên quan rằng tổ chức đang nỗ lực cải thiện hệ thống giáo dục của mình.
  • Bằng cách cung cấp một tập hợp toàn diện áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, ISO 21001 có tác động tích cực trong việc xây dựng một ngành giáo dục mạnh mẽ hơn và kích thích sự đổi mới và kinh tế.

  ✍  Xem thêm: ISO 37001:2016 là gì? Hệ thống phòng ngừa hành vi hối lộ

  2. Những đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001?

  ISO 21001 áp dụng cho tất cả các loại hình cơ sở giáo dục gồm mẫu giáo, đại học, đào tạo nghề, dạy học trực tuyến,… và các tổ chức sử dụng chương trình giảng dạy hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giáo dục, học tập hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô hoặc phương pháp phân phối. Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho các phòng giáo dục của tổ chức lớn hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì đào tạo như các khoa đào tạo chuyên ngành. Cụ thể có thể kể đến những đối tượng như sau:

  • Giáo dục mầm non (Trường mẫu giáo, trung tâm giữ trẻ,…)
  • Giáo dục tiểu học và trung học (Trường tiểu học, trường công dân, trường trung học cơ sở, trường trung học công dân, trường trung học, trường kỹ thuật cao, trường đặc biệt,…)
  • Giáo dục đại học (Đại học, cao đẳng công nghiệp, cao đẳng giáo dục, cao đẳng dạy nghề,….)
  • Giáo dục thường xuyên (Các tổ chức cung cấp các hoạt động giáo dục như giáo dục bổ sung giáo dục, giáo dục tiếp thu nhân vật người lớn, giáo dục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giáo dục nghệ thuật tự do nhân văn, …)
  • Giáo dục học đường (các tổ chức giáo dục thực hiện các hoạt động nghệ thuật và giảng dạy,…)

  Tất cả các loại hình cơ sở giáo dục đều có thể áp dụng ISO 21001

  Tất cả các loại hình cơ sở giáo dục đều có thể áp dụng ISO 21001

  3. Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21001:2018

  Phần 1: Phạm vi áp dụng

  Phần 2: Tiêu chuẩn báo giá

  Phần 3: Điều khoản và định nghĩa

  Phần 4: Tình trạng tổ chức   

  • Hiểu biết về tổ chức và tình hình
  • Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
  • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý tổ chức giáo dục
  • Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS)
  • Phần 5: Lãnh đạo
  • Lãnh đạo và cam kết
  • Chính sách
  • Vai trò , trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức

  Phần 6: Lập kế hoạch        

  • Các biện pháp giải quyết rủi ro và cơ hội
  • Mục tiêu và mục tiêu lập kế hoạch

  Phần 7: Hỗ trợ

  • Tài nguyên
  • Năng lực / tuân thủ
  • Nhận thức
  • Truyền thông
  • Thông tin tài liệu

  Phần 8: Hoạt động  

  • Quản lý và lập kế hoạch hoạt động
  • Yêu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ giáo dục
  • Thiết kế và phát triển các sản phẩm và dịch vụ giáo dục
  • Quản lý các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài
  • Đào tạo quản lý phân phối sản phẩm và dịch vụ
  • Phát hành các sản phẩm và dịch vụ giáo dục(release)
  • Đào tạo Quản lý đầu ra không phù hợp

  Phần 9: Đánh giá hiệu suất     

  • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
  • Kiểm toán nội bộ
  • Đánh giá quản lý (management review)

  Phần 10: Cải thiện       

  • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
  • Cải tiến liên tục
  • Cơ hội cải tiến

  Hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục đạt chuẩn ISO 21001 đem lại những kết quả đào tạo chất lượng

  Hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục đạt chuẩn ISO 21001 đem lại những kết quả đào tạo chất lượng

  4. Tầm quan trọng của ISO 21001

  Các tổ chức giáo dục có nhu cầu quan trọng và liên tục để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của người học và các khách hàng khác để cải thiện khả năng tiếp tục làm như vậy. ISO 21001 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, học viên và các khách hàng khác. Các quy trình giáo dục đang ngày càng tập trung vào việc đồng sáng tạo trong đó mối quan hệ khách hàng (nhà cung cấp truyền thống) đang được cải tiến thành quan hệ đối tác hợp tác. Tiêu chuẩn này sẽ đưa ra các hướng dẫn về cách cung cấp chất lượng trong môi trường mới có sự thay đổi này.

  Giáo dục khác với các lĩnh vực khác ở chỗ một quá trình giáo dục thành công sẽ tối đa hóa cơ hội thành công của người học chứ không thể đảm bảo kết quả đó. Bên cạnh đó, nỗ lực và khả năng của người học cũng là những yếu tố quan trọng khác để quá trình giáo dục thành công. Tiêu chuẩn ISO 21001 giúp tổ chức đào tạo cũng như cá nhân người học phát huy tối đa nguồn lực của bản thân để tạo nên sự thành công trong quá trình giáo dục bằng việc đề cao sự tự học, nghiên cứu và liên tục cải tiến phương pháp, chương trình giảng dạy.

  Mặc dù người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới là những người hưởng lợi chính từ tiêu chuẩn hệ thống quản lý giáo dục ISO 21001 này, tất cả các bên liên quan đều sẽ được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục.

  ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng người học và các yêu cầu và nhu cầu khác của khách hàng.

  Các tổ chức đào tạo sẽ đạt được mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, các khách hàng khác và nhân sự thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống.

   

  Trên đây là một số thông tin liên quan đến tiêu chuẩn ISO 21001. Mọi thông tin cần tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn ISO hoặc các dịch vụ khác của Viện đào tạo Vinacontrol, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline miễn cước 1800.6083 để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết và miễn phí nhất!

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083