Giỏ hàng

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng | Tư vấn đăng ký từ A-Z

Nội dung bài viết

  Ngày 30/06/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD. Do đó kể từ ngày 01/01/2024 tất các tổ chức, cá nhân sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, sử dụng các sản phẩm Vật liệu xây dựng (VLXD) thuộc phạm vi của quy chuẩn thì bắt buộc phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn này trước khi đưa vào thị trường.

   

  1. Thế nào là công bố hợp quy vật liệu xây dựng?

  Công bố hợp quy vật liệu xây dựng là quá trình chứng nhận và công bố rằng một loại vật liệu xây dựng đã được kiểm định và đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và môi trường quy định.

  Công bố chứng nhận hợp quy là công tác được tiến hành sau khi hoàn thành việc chứng nhận hợp quy cho sản phẩm VLXD tại các đơn vị tổ chức có đủ năng lực. Tức là cần phải có giấy chứng nhận hợp quy, sau đó chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan, nộp hồ sơ công bố hợp quy và nhận “giấy tiếp nhận công bố hợp quy”.

  Chú ý: Sau khi có Giấy chứng nhận hợp quy, Giấy tiếp nhận công bố hợp quy thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện để lưu thông sản phẩm ra thị trường.

  Công bố hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc

  Công bố hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc 

  ✍  Xem thêm:  Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng | Hỗ trợ công bố hợp quy

  2. Tiến hành công bố hợp quy vật liệu xây dựng ở đâu?

  Quy trình công bố hợp quy có thể được thực hiện tại các cơ quan chuyên trách về xây dựng, bao gồm Sở Xây dựng và các tổ chức kiểm định chất lượng.

  Đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại Sở Xây dựng địa phương nơi đăng ký kinh doanh dựa trên Kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật;

  Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (QCVN 16:2023/BXD):

  Đối với sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm 2) thì các Bộ ngành sẽ quy định cụ thể các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bắt buộc áp dụng. Đối với loại sản phẩm nhập khẩu này bắt buộc phải thực hiện công bố hợp quy;

  Đối với nhóm sản phẩm hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 1) thì không bắt buộc thực hiện công bố hợp quy, thay vào đó doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

  Tiến hành công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng

  Tiến hành công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng 

  ✍  Xem thêm:  Chứng nhận hợp quy gạch không nung | Thủ tục công bố sản phẩm

  3. Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong nước gồm có:

  • Giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);
  • Giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng và phụ lục có công chứng;
  • Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm (bản sao);
  • Bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo Mẫu 02.CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;
  • Đơn đề nghị công bố hợp quy;
  • Một số hồ sơ khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng nếu có.

  Chú ý: Với vật liệu xây dựng nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu cần bổ sung các thành phần hồ sơ. Trong đó hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng bổ sung thêm:

  • Khối lượng, số lượng nhập khẩu;
  • Thời gian nhập, hợp đồng, danh mục hàng hóa;
  • Hóa đơn, vận đơn;
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

  Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng 

  ✍  Xem thêm:  Chứng nhận hợp quy Gạch ốp lát | Chi phí thấp – Thủ tục nhanh

  4. Hướng dẫn công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng

  4.1 Quy trình Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  Bước 1. Nộp hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng

  Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ công bố hợp quy Vật liệu xây dựng cho Sở Xây dựng hoặc nộp qua Cổng thông tin quốc gia. Đồng thời doanh nghiệp thực hiện đóng lệ phí công bố hợp quy.

  Bước 2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

  Phòng ban tiếp nhận hồ sơ tại các cơ quan chuyên trách sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu chỉnh sửa bổ sung nếu chưa đúng thủ tục cần thiết.

  Sau khi hoàn thành hồ sơ, bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn phân công thụ lý hồ sơ. Công chức thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo. Lãnh đạo xem xét hồ sơ ký duyệt xong sẽ ban hành đóng dấu chuyển bộ phận trả kết quả.

  Bước 3. Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy

  Sau 5 ngày nộp công bố, doanh nghiệp sẽ nhận được bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ đúng yêu cầu.

   

  4.2 Quy trình đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng VLXD nhập khẩu

  Đối với những sản phẩm VLXD không bắt buộc làm công bố Hợp quy thì cần tiến hành Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện tại Cơ quan kiểm tra địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

  Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu VLXD nhập khẩu cần có các thông tin sau:

  • Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, fax;
  • Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, xuất xứ, nhà sản xuất;
  • Khối lượng, số lượng nhập khẩu, thời gian nhập, hợp đồng, danh mục hàng hóa;
  • Hóa đơn, vận đơn;
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
  • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật, cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn công bố áp dụng.

  * Quy trình đăng ký kiểm tra nhà nước:

  Bước 1: Tổ chức cá nhân làm biên bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu để các Cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận.

  Lưu ý: Khi đăng ký kiểm tra nhà nước, phải xác định tên Tổ chức chứng nhận hợp quy, tên Tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên Bản đăng ký theo Mẫu số 01 -Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 4 của Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ.

  Cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký.

  Bước 2: Tổ chức cá nhân nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (đã được xác nhận thông qua của Cơ quan kiểm tra) cho Cơ quan Hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

  Bước 3: Nộp kết quả đánh giá theo quy định cho các cơ quan chuyên ngành.

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa là 35 ngày làm việc) kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp:

  • Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu);
  • Giấy chứng nhận hợp quy;
  • Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa (được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy và tổ chức thử nghiệm đã có tên trong bản đăng ký nộp cho Cơ quan kiểm tra trước đó) phù hợp với Bảng 1 của QCVN 16:2023/BXD cho Cơ quan kiểm tra.

  Lưu ý: Trường hợp, hàng hóa đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy cho Cơ quan kiểm tra.

  Hướng dẫn thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  Hướng dẫn thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng 

  ✍  Xem thêm:  Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu | Hồ sơ - Thủ tục

  5. Hỗ trợ công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  Vinacontrol CE đã được Bộ Xây dựng chỉ định năng lực cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD, là một trong nhữung đơn vị được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận uy tín.

  • Với đội ngũ chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm giúp khách hàng cấp giấy chứng nhận hợp quy và hỗ trợ công bố hợp quy các sản phẩm VLXD.
  • Công ty CP Chứng nhận & Kiểm định Vinacontrol (Viện đào tạo Vinacontrol) là đơn vị chứng nhận chất lượng hàng hóa uy tín với hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Sau đây là những lý do làm nên tên tuổi của Vinacontrol:
  • Tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu – Bộ Thương Nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
  • Chứng nhận của Vinacontrol được công nhận và biết đến rộng rãi bởi cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
  • Đội ngũ chuyên gia, nhân sự giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
  • Thủ tục chứng nhận hợp pháp, đúng quy định pháp luật.
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp – Ưu đãi chiết khấu cho hợp đồng có giá trị lớn.

   

  Mọi yêu cầu về dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu vật liệu xây dựng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline miễn cước 1800.6083 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất!

  Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia

  Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, Viện Vinacontrol tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững. Hãy để lại thông tin của bạn để chuyên viên của chúng tôi có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn khóa học tốt nhất!
  1800.6083